bettingonlinesverige.se: Integritetspolicy

Tack för att du tar dig tiden att läsa den här viktiga informationen. Den påverkar dina rättigheter och diskuterar våra användarvillkor när det kommer till din personliga information samt hur den tas emot och hur den används av oss på bettingonlinesverige.se.

För tydlighetens skull framöver hänvisar termerna "vi", "vår", "våra" och "oss" till bettingonlinesverige.se. Genom att läsa detta här och längre fram godkänner du de beskrivna villkoren. Du väljer att göra detta frivilligt när du använder tjänsterna och hela sajten Betting Online Sverige .se.

Definitioner

Vi kan hänvisa till alla som läser den här artikeln som "användare", "medlem", "medlemmar", "följare" eller "spelare". När vi diskuterar "personliga uppgifter" hänvisar detta till ovanståendes information eller identiteter. Om termen "allmän plats" eller "offentligt område" nämns kan detta hänvisa till hela sajten bettingonlinesverige.se

2. Information vi samlar in genom våra tjänster

Genom hela sajten samlar vi in viktig information om användare som vill använda specifika områden på sajten bettingonlinesverige.se. Behandlingen av den här informationen fungerar på två sätt.

2.1 Vi använder medlemmarnas information för att förbättra deras upplevelse och för att förbättra våra egna tjänster på bettingonlinesverige.se. Detta görs genom att spåra rörelser genom sajten för att hjälpa till att bygga en profil av det som fångar användarens intresse.

2.2 Vi ber om personlig information och personliga uppgifter, vilket till exempel kan hänvisa till användarens e-mail, fullständiga namn, ålder, bostadsadress, mobilnummer eller andra kontaktnummer. Detta omfattar endast de som är villiga att uppge den här informationen. Ibland är det nödvändigt med tanke på juridiska krav, såsom när laglig ålder behöver bekräftas hos de som vill använda bettingonlinesverige.se.

2.3 Vi samlar in information automatiskt på bettingonlinesverige.se som kommer direkt från användarnas IP-adresser. Dessa bär med sig cookie-information med avseende på sajterna som användaren har använt före och efter deras besök på bettingonlinesverige.se. Vi kommer att ha tillgång till övervakade tider, datum och den åtkomst IP-adressen använder från våra tjänster. Sedan kan vi använda detta för att interagera med kunden via e-mail eller direktmeddelanden för att förbättra deras upplevelse. Detta kan sedan göras för alla användare på vår sajt.

2.4 Auktoriserade tjänster samlar in information som användaren har gett oss av egen vilja, till exempel deras detaljer för en prenumeration på nyhetsbrev. Sådana tjänster som ges av bettingonlinesverige.se kommer att sortera dessa uppgifter. De kan omfatta medlemmens ID med foto, e-mailadress, kön, födelsedatum, fullständiga namn och e-mailadressen som användaren registrerat sig med. Genom att använda Auktoriserade tjänster låter alla användare oss förvara sådana uppgifter för framtida användning, igen för att förbättra tjänsterna. Om det är nödvändigt på grund av eventuella juridiska ärenden tillåts vi vidarebefordra till tredje part.

3. Så här används informationen vi samlar in

bettingonlinesverige.se kommer att samla in olika sorters information under en eller många användares besök. Det som följer här är exempel på hur den här informationen är ovärderlig för sättet som vårt företag validerar sina tjänster till sina medlemmar.

3.1 Operativa tjänster

Informationen som tagits emot kan hjälpa till med driften och underhållet av tjänsten samt förbättra tjänsten som erbjuds. Den kommer att hjälpa till med eventuella förfrågningar som användaren har gjort, bidra med kommentarer och frågor samt rekommendationer om vad bettingonlinesverige.se kan bidra med som en upplevelse.

3.2 Serviceförbättringar

Informationen som tagits emot i detta samband används för att hjälpa oss att förstå och analysera trender i de tjänster som användarna väljer hos oss. Detta leder till nya produkter, bättre upplevelser och servicefunktioner samt uppdaterade funktioner som är mindre populära.

3.3 Kommunikation

Uppgifter som samlats in kan låta oss kommunicera med användaren endast för administrativa ändamål. (a) Områden för kundtjänsten inklusive behovet av att hantera eventuella överträdelserättigheter, kränkningar eller klagomål. (b) Uppdatera användarna med kampanjer och exklusiva erbjudanden som rör produkterna som bettingonlinesverige.se erbjuder, antingen av oss eller av ytterligare tredje part. Detta är föreslagna tillvägagångssätt som alla medlemmar kan dra sig ur. Detta diskuteras vidare i "Dina rättigheter" (avsnitt 5).

3.4 Spårning och cookie-teknik

Informationen kan samlas in automatiskt via cookies och annan teknik för att hjälpa till med följande:

(a) Personlig service, till exempel att användaren inte behöver ange någon personlig information igen för att komma åt tjänsterna. (b) Anpassad reklam, innehåll och skräddarsydd information. (c) Märkning för tredje part och övervakning av tjänster på bettingonlinesverige.se. (d) Spårning av poster och bidrag, loggningsstatus och användning av kampanjer.

3.5 Analyser

Vi använder dessutom Google Analytics för att hjälpa oss mäta och sedan utvärdera trafiken på vår sajt bettingonlinesverige.se. Vi har ingen anknytning till Googles tjänster och de är en oberoende enhet till våra tjänster. Rapporterna från det här arbetet fungerar åt båda håll, då Google kan komma åt analyserna för att se användarnas aktivitet på vår egen sajt.

I den här processen är vi mycket försiktiga för att skydda uppgifterna vi samlat in från våra användare. Informationen som delas kommer att vara för att lösa tekniska problem. Även den skickade informationen kommer dock att vara oidentifierbar.

4. Utlämnande av information

Detta är det utlämnande av information som användaren har samtyckt till att vi gör under följande omständigheter:

4.1 Information som är obegränsad

Detta är frivillig information som användaren lämnat på en allmän plats på sajten bettingonlinesverige.se, såsom meddelande på en kommentarsektion som kan nås av andra användare och av oss.

4.2 Tjänsteleverantörer

Vår sajt bearbetas oundvikligen av tredje part som arbetar på sajten med underhåll, hosting, utveckling och inom andra serviceområden. De kommer att ha tillgång till information och personliga uppgifter. Informationen kommer dock att begränsas till de tjänsteleverantörer där det rimligen är nödvändigt för att hjälpa dem utföra sina uppgifter. De är kontrakterade för att upprätthålla sekretessen av sådan information för att skydda användardata ytterligare.

4.3 Icke-identifierbar information

Med automatiskt insamlad information kommer denna att skickas till tredje part för att hjälpa med följande områden. (a) Överensstämmelse för avsedd rapportering. (b) Marknadsföringsändamål. (c) Samband mellan användarvanor och mönster inom användning, innehåll, funktionstillgänglighet och tjänster som används.

4.4 Legala processer och efterlevnad

Vi kommer att lämna ut personlig information där detta krävs enligt begäran av sådana uppgifter om lagen tillåter det eller om det är nödvändigt för att följa domstolsbeslut, stämningar, order eller rättslig praxis. Vi kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter inom detta område för juridiska rättigheter. Detta omfattar följande: (a) Försiktighetsåtgärder för ansvar. (b) Skydd för oss mot bedräglig, olaglig och kränkande aktivitet. (c) Försvar mot anspråk eller anklagelser från tredje part. (d) Säkerhet för våra tjänster och att den kan göras tillgänglig. (e) Skydd av vår egendom, våra juridiska rättigheter och verkställande av våra kontrakt. Skyddet av våra rättigheter precis som vi säkerställer andras rättigheter.

4.5 Byte av ägare

Om det visar sig att våra tjänster har bytt ägare genom förvärv eller sammanslagning kommer personliga uppgifter att bli tillgängliga för en eller flera tredje parter. Den nya ägaren kommer fortfarande att behöva förbinda sig till en integritetspolicy för att hålla sig till dina rättigheter.

Uppgifterna kan lämnas över fysiskt eller elektroniskt till nämnda förvärvare. Förvärvet kan också komma från insolvens, försäljning av tillgångar eller eventuell konkurs.

5. Dina rättigheter

5.1 Vi skyddar dina rättigheter och kommer att ge dig tillgång på en rimlig nivå under den tid du spenderar med våra tjänster. Du kan be om denna information och få den ändrad eller borttagen. Förfrågan kan göras på vår kontaktsida.

Du kanske vill avvisa viss personlig information till oss, vilket i sin tur kan påverka vissa av de tjänster vi annars hade kunnat ge dig.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personliga uppgifter, så länge det inte är en juridisk fråga. Du kan anmäla eventuella klagomål om ärendet anses ha brutit mot dina juridiska rättigheter. Kontakta en dataskyddsbyrå för att ta upp ditt ärende.

5.2 Analytisk information

Du kan välja bort insamling av information som lagras med hjälp av funktionen "Opt-out" i Google Analytics.

5.3 Avbryta kommersiell kommunikation

Du kan avbryta mottagande av kommersiella e-mail när som helst. Instruktionen hur du gör detta finns inuti själva e-mailen eller kan du kontakta oss direkt för att utföra din begäran. Processen att ta bort e-mailen kan ta upp till tio arbetsdagar. Även om du avbryter kommersiell kommunikation kan du fortfarande få e-mail om våra tjänster direkt om sajten.

6. Tredje partstjänster

Denna tjänsteprocess kan innehålla länkar eller funktioner hos tredje parters länkade sajter och tjänsteleverantörer. Vi är inte ansvariga för någon information som du ger till tredje parters sajter eller tredje parters tjänster. Vi kan inte heller hållas ansvariga för deras agerande, även om sajten eller tjänsten ges genom oss. Vi rekommenderar att du lär dig om deras verksamhet innan du kommunicerar med dem eller uppger den relevanta informationen till dem.

7. Integritetsskydd

bettingonlinesverige.se följer EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, vad gäller användning och lagring alla personliga uppgifter och all personlig information. Om det finns en intressekonflikt om GDPR kommer GDPR att styra granskningsprocessen.

8. Tredje parts cookies

8.1 Cookie-funktionen som används på bettingonlinesverige.se

  • Nödvändiga cookies – Med dessa cookies kan du få tillgång till och navigera runt på vår sajt. Du kan använda våra funktioner som kräver säkerhetsåtkomst. Utan dessa cookies kan du inte identifieras som en användare.
  • Prestanda – Insamling av informationen hjälper oss att förstå hur en användare använder sig av sajten. Detta kan hjälpa oss för att lära oss hur sajten fungerar om användaren skulle få ett felmeddelande som inte brukar komma upp på en vanligt förekommande tjänst.
  • Funktions-cookies – Inloggningsuppgifter och tidigare val du har gjort lagras. Detta omfattar användarnamn, språk och vilken region eller vilket land du befinner dig i. Dessa cookies skräddarsyr sajten för dina specifika anpassningar. De kan till och med komma ihåg teckensnittsstorleken eller bildjusteringarna om dessa ändrats för att uppfylla dina behov.
  • Beteendeinriktade cookies – Dessa hjälper till med riktad marknadsföring, vilket ger dig mer relevanta intresseområden om du har något specifikt intresse.

9. Minderåriga och barns integritet

Vi tillhandahåller eller stödjer inte några tjänster som är riktade till barn under 18 års ålder. Det är vår policy att inte göra tjänsten tillgänglig till de som klassificeras som minderåriga. Vi samlar inte heller in några personliga uppgifter från barn under 18 år, om inte föräldrarnas tillstånd har getts, i de fall som en rättslig fråga skulle uppstå. Om du är under laglig ålder ber vi dig upphöra med all aktivitet med våra tjänster och på vår sajt. Om du är förälder eller vårdnadshavare kan du informera oss om dina misstankar om sådant beteende på vår kontaktsida. Där kan du också be oss ta bort all information som samlats in automatiskt.

Tjänsten är inte heller avsedd för användning av minderåriga. Om sådan aktivitet försiggått kan vi och denna användare rättsligt ta bort och radera allt innehåll de kan ha lämnat in. Vi måste dock säga att vi inte kan garantera fullständigt raderande av allt innehåll och all information. Därför kan vi inte garantera hundraprocentigt borttagande av uppgifter.

10. Datasäkerhet

Vi följer alla regler för att skydda den information som har skickats in till oss direkt, enligt den accepterade branschstandarden som vi följer. Vi upprätthåller administrativ och teknisk standard och naturligtvis ett fysiskt skydd för att skydda de uppgifter vi fått från oavsiktlig eller olaglig förlust. I vårt innehav ska inga uppgifter förstöras, ändras, avslöjas eller lämnas ut genom någon sorts olaglig process. Vi använder oss av mjukvara som stöder SSL-teknik för att hjälpa till att kryptera data under överföring via internet.

Trots alla åtgärder som vidtagits kan vi inte garantera 100 % säkerhet, så all information som lämnas till oss sker på användarens egen risk. Eventuella brott mot dina personliga uppgifter leder till att vi kommer att kontakta dig direkt. Vi kommer också att kontakta rätt myndigheter som kan hantera ärendet i enlighet med den lag som bör tillämpas. Om du anser att en överträdelse utförts utan vår kännedom är du välkommen att kontakta oss via kontaktsidan.

11. Datalagring

Lagring av uppgifter sparas bara under en begränsad tid och så länge som vi behöver uppgifterna för att vara helt nöjda med att vi har mött alla mål med dess ursprungliga syfte, om de inte behövs för rättsliga frågor. Vi kommer att spara all information som har använts för sådana juridiska fall för att följa våra egna rättsliga skyldigheter för att lösa tvister och verkställa de avtal som följer här nedan:

12. Inställningar

Du är i din fulla rätt att justera eller ändra integritetsinställningarna. Du bör dock vara medveten om att inga säkerhetsåtgärder är ogenomträngliga. Vi kan inte hållas ansvariga för någon överträdelse som kan hota säkerhetsåtgärderna på vår sajt eller våra tjänster.

13. Dataöverföring

Uppgifterna som tillhandahålls via våra tjänster till tredje parter inom EU kanske inte har samma nivå av säkerhet och därför kan vi inte hållas ansvariga för externa ramar. Som vi nämnt för vi över uppgifter med bästa möjliga säkerhetsåtgärder på plats. Vi kan dock återigen inte garantera fullständig säkerhet.

14. Data controller och data processor

bettingonlinesverige.se är data controller när det gäller hur EU:S GDPR klassificeras under regleringen 2016/679. Detta innebär att all användarinformation som innehåller personliga uppgifter kommer att kontrolleras av bettingonlinesverige.se. Detta omfattar också att bestämma hur den här information används och till vilka ändamål.

I undantag till detta har bettingonlinesverige.se ingen makt över hur tredje parter lagrar sådana personliga uppgifter eller hur de agerar med dem. bettingonlinesverige.se kan dock ha underleverantörer som kan använda informationen på uppdrag av bettingonlinesverige.se i samband med tjänsten som bettingonlinesverige.se erbjuder sina användare.

15. Ändringar och uppdateringar av denna policy

Under loppet av vår tid och service kan den här policyn behöva ändras och uppdateras för att vara i överensstämmelse med lagar och hur vi behandlar vår praxis som en server. Vi råder dig att kolla in den här sidan för att vara medveten om de senaste ändringarna i policyn och hjälpa dig vara tydligt informerad om våra tjänster och dina rättigheter. Om du som användare fortsätter använda våra tjänster medför det att du i själva verket har läst denna policy, förstått den och godkänt allt som står i den aktuella versionen.

16. Så här kan du kontakta oss

Om du har några frågor och funderingar eller är intresserad av att veta mer om vår policy är du välkommen att kontakta oss via ett direktmeddelande som finns här .